vrijdag, 14. september 2007 - 18:16

Geen blauwalg meer in Douvesbeemd

Roermond

De Maasplas Douvesbeemd in Roermond en de dagstranden De Kis en Porta Isola in Stevensweert zijn weer vrij van blauwalgen. Dit stelde de Limburgse waterschappen, Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas vast. Het water is nu weer veilig voor recreatief gebruik. Voor de Oolderplas te Roermond blijft de waarschuwing nog steeds van kracht.

In augustus signaleerde de waterschappen de cyanobacterie (blauwalgen) in de plassen. In het belang van gezondheid en veiligheid attendeerden de direct geplaatste waarschuwingsborden recreanten op het gevaar van de aanwezige blauwalgen. Deze borden zijn inmiddels verwijderd.

Blauwalgen of blauwwieren zijn herkenbaar aan een groene tot blauwe kleur. Zo lijkt het net of er verf in het water of op de oever ligt. Zolang recreanten er niet doorheen zwemmen, is de kans op gezondheidsklachten gering.

Bepaalde soorten blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Komen mensen hiermee in aanraking, dan kan dit leiden tot oog- en huidirritaties, of maag- en darmklachten. Ook huisdieren kunnen last krijgen als ze dit zwemwater drinken of er in zwemmen. Blauwalgen zijn in principe bacteriën. Sommige soorten kunnen aan het einde van de zomer aan de oppervlakte komen en een drijflaag vormen. Deze laag verdwijnt na verloop van tijd vanzelf weer.

Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei beheren het oppervlaktewater in Limburg en voeren bij de officiële zwemgelegenheden ieder jaar in de periode van mei tot september geregeld controles uit op hygiëne en veiligheid.
Provincie:
Tag(s):