dinsdag, 29. mei 2007 - 8:25

Geen code drie registratie voor Dexia gedupeerden

Tiel

Gedupeerde van de Dexia effectenleaseovereenkomsten die onder de Duisenbergregeling vallen, krijgen geen code 3 registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Een code 3 geeft aan dat er een afboeking van 250 euro of meer heeft plaatsgevonden. In 2005 had het BRK al besloten tot een beperkte registratie. Het aanpassen van de registratie ligt in lijn met het advies van de Geschillencommissie BKR.

Het BKR heeft dit besloten naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam inzake de Duisenbergregeling en het advies dat zij hierover heeft ingewonnen bij de onafhankelijke Geschillencommissie BKR. De reden hiervoor ligt in de eenduidigheid van de registratie van Dexia effectenleaseovereenkomsten. Een gemengd registratieregime binnen de Dexia-overeenkomsten die bij BKR geregistreerd zijn, werkt in de toekomst zeer verwarrend en moet worden voorkomen.

De Geschillencommissie heeft haar advies voornamelijk gebaseerd op de redelijkheid van de Duisenbergregeling zoals beschreven in de beschikking van het hof. De commissie vindt de code 3 voor de Duisenbergregeling een verkeerd beeld geven. Het geeft namelijk niet weer dat het een schikking betreft die door de rechter als redelijk is beoordeeld.
Categorie:
Tag(s):