woensdag, 3. oktober 2007 - 16:49

'Geen drugs kwijt in opsporings-onderzoeken'

Den Haag

Er zijn geen kilo’s heroïne verdwenen zoals onlangs werd beweerd door het televisieprogramma NOVA. Verder is er geen sprake van het doorlaten van drugs of de inzet van burgerinfiltranten. Dat blijkt uit een woensdag 3 oktober verzonden brief aan de Tweede Kamer van de ministers Hirsch Ballin van Justitie en Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het televisieprogramma NOVA berichtte onlangs dat er bij enkele drugsonderzoeken, uitgevoerd door de Dienst Nationale Recherche, kilo’s heroïne zouden zijn verdwenen. Verder zou er drugs zijn doorgelaten en zou er gebruik zijn gemaakt van criminele burgerinfiltranten. Op basis van informatie van het openbaar ministerie en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), is inmiddels vast komen te staan dat de genoemde berichten onjuist zijn.

Alle bij de betreffende onderzoeken in beslag genomen drugs zijn destijds vernietigd met uitzondering van enkele kleine monsters die noodzakelijk zijn geweest voor het forensisch onderzoek. Deze worden pas vernietigd nadat de strafzaak onherroepelijk is geworden. De verwarring is mogelijk ontstaan doordat een strafdossier de kennisgeving van de inbeslagneming en de resultaten van het forensisch onderzoek bevat, maar niet in alle gevallen alle processen-verbaal van de vernietiging.

Voor de behandeling van de strafzaak is deze informatie ook niet vereist. Een van de dossiers bevatte verder een weegbon van het afvalverwerkingsbedrijf. Deze weegbonnen zijn niet relevant voor de strafzaak maar worden gebruikt voor de facturering door het verwerkingsbedrijf en kunnen onnauwkeurigheden bevatten vanwege de foutmarge van de weegapparatuur van het afvalverwerkingsbedrijf. De weegbonnen zullen in het vervolg niet meer in het strafdossier worden opgenomen.

Verder blijkt uit de brief dat er geen sprake is geweest van het doorlaten van drugs. In de genoemde zaak hadden de opsporingsdiensten kennis genomen van een mogelijk op handen zijnde smokkel vanuit Duitsland. Maar men had geen zekerheid over het te smokkelen materiaal en geen concrete kennis over de vindplaats. De Duitse autoriteiten zagen geen mogelijkheden om de verdachten te observeren zodat deze duidelijkheid ook niet kon worden verschaft.

Er is volgens de wet en de daaruit volgende jurisprudentie dan ook geen sprake van doorlaten. Tevens bleek uit geen van de onderzoeken dat er criminele burgerinfiltranten zijn ingezet of dat er betalingen zijn geweest vanuit Nederland aan informanten die door de Turkse autoriteiten zijn gerund.

De bewindslieden onderschrijven de conclusie van het openbaar ministerie dat er geen reden is om de rijksrecherche te verzoeken nader onderzoek te doen. De KLPD neemt maatregelen om de wijze waarop handelingen met verdovende middelen binnen de Nationale Recherche administratief worden vastgelegd te verbeteren. De bewindslieden hebben de korpsbeheerders gevraagd zorg te dragen voor het naleven van de aanscherpingen binnen de regiokorpsen.
Provincie:
Tag(s):