dinsdag, 10. juli 2007 - 11:47

Geen duidelijke reden voor F-16 crash

Den Haag

Op 31 augustus 2006 vond in Afghanistan een ongeval plaats met een Nederlandse F-16 waarbij de vlieger om het leven is gekomen en het toestel verloren ging. Uit diepgaand onderzoek is niets naar voren gekomen wat wijst op een duidelijk aanwijsbare reden voor het ongeval.

Met de beperkt beschikbare informatie zijn op grondige wijze alle mogelijke oorzaken geïnventariseerd en onderzocht. Bij dit onderzoek is onder meer gekeken naar de omstandigheden van de vlucht, mogelijke technische of medische oorzaken en een eventuele beschieting. Uit al die mogelijke oorzaken kan het ontstaan van het ongeval niet met zekerheid worden afgeleid. Op basis van de conclusies van het onderzoek is een aantal aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen worden uitgevoerd.

Zo krijgt bijvoorbeeld de kleur van de Seat Data Recorder een opvallende kleur. Deze datadrager is niet teruggevonden, maar kan een belangrijke bijdrage leveren bij het vinden van de oorzaak van een ongeval. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de procedure urineren en drinken voor en tijdens de vlucht.
Provincie:
Tag(s):