maandag, 16. juli 2007 - 20:13

Geen groederenvervoer meer door Groningen

Groningen

De VROM-Inspectie heeft een dwangsom opgelegd aan Prorail vanwege de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de goederentreinen op het baanvak Groningen-Leeuwarden. De dwangsom bedraagt 10.000 euro per week met een maximum van 2,5 miljoen euro.

In november 2006 heeft de toenmalige staatssecretaris Van Geel Prorail reeds aangeschreven omdat er sprake was van geluidsoverlast. De gemeenten Tytjerksteradeel en Zuidhorn drongen aan op maatregelen om een einde te maken aan de overlast voor omwonenden. Diverse overleggen met Prorail hebben nog niet het gewenste resulaat opgeleverd.

Door het opleggen van de dwangsom verwacht de VROM-Inspectie dat Prorail het goederenvervoer staakt, zolang het vervoer in strijd met geluidwetgeving plaatsvindt. Prorail kan tegen het besluit bezwaar en beroep aantekenen.
Provincie:
Tag(s):