vrijdag, 25. mei 2007 - 10:52

Geen huisbezoeken meer door interventieteam

Zeist

De rechter heeft de gemeente Zeist verboden om nog langer met een zogenaamd interventieteam huisbezoeken af te leggen bij een zestal inwoners van Zeist. Een totaal verbod op verdere activiteiten van het interventieteam heeft de rechter niet toegewezen. De werkwijze van het interventieteam is volgens de rechter in strijd met de regels omtrent de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zoals omschreven in artikel 8 EVRM en artikel 10 van de grondwet.

Het interventieteam wordt door de gemeente Zeist ingezet om (ernstige) overlast van jongeren en jeugdcriminaliteit in de gemeente terug te dringen. Het team bestaat onder meer uit een controleur van de gemeentelijke basisadministratie, een medewerker van de sociale dienst, een woonfraude rechercheur en de politie. Het team bezoekt voor controle doorgaans iedere week een aantal adressen die door de politie zijn geselecteerd en gaat alleen naar binnen wanneer de bewoners daar toestemming voor geven.

Die verleende toestemming moet gebaseerd zijn op volledige en juiste informatie over de reden en doel van het huisbezoek. Daaraan is in dit geval niet voldaan. Uit het protocol dat het team hanteert en de concrete werkwijze bij deze bezoeken, blijkt dat onvoldoende uitleg is gegeven over het doel van het bezoek.

De rechter is van oordeel dat alle leden van het team het doel van hun bezoek hadden moeten uitleggen. De rechter is daarom van oordeel dat de werkwijze van het team niet in overeenstemming is met de eisen van de wet.
Provincie:
Tag(s):