vrijdag, 20. juli 2007 - 9:45

Geen ontslaggolf thuiszorg Westland

Westland

In de thuiszorg in Westland is geen sprake van een ontslaggolf. Dit meldt de gemeente Westland na aanleiding van eerder verschenen berichten. In het algemeen komen thuiszorgorganisaties in de problemen, omdat de vraag naar geindiceerde hulp verschuift van zwaardere naar lichtere vormen.

De organisaties zijn nog niet ingespeeld op deze verandering. In Westland is hiermee rekening gehouden door op een andere manier de hulp in te kopen.

Tijdens de Westlandse inkoopprocedure is duidelijk een keuze gemaakt voor kwaliteit en niet voor kwantiteit (prijs) van de huishoudelijke hulp. Voorop stond dat er geen bezuiniging op de hulp mocht worden doorgevoerd en dat gestreefd moest worden naar continuiteit van de zorg. Daarom is ervoor gekozen de gedane indiceringen te handhaven en dus niet opnieuw te herindiceren. Gevolg hiervan is dat de klanten van de thuiszorg Westland optimaal gebruik kunnen blijven maken van hulp in de huishouding en er geen gedwongen ontslagen hoeven te vallen. Careyn blijft in het Westland de grootste aanbieder van thuiszorg.

De problemen in de thuiszorg zijn ontstaan sinds de huishoudelijke hulp op 1 januari 2007 door het Rijk werd overgeheveld van de AWBZ naar de nieuwe Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo). De huishoudelijke hulp valt nu onder de gemeenten, die op de vrije markt aanbesteden. Ook in de gemeente Westland valt de inkoop van de huishoudelijke hulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Provincie:
Tag(s):