maandag, 30. juli 2007 - 10:23

Geen overtredingen bij controle vakantiebussen

Maastricht

Bij een grootschalige controle van vakantiebussen hebben de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)en het Korps Landelijke Politie Diensten (Klpd) zondag geen overtredingen geconstateerd. In Maastricht bij stadion de Geusselt werden 62 pendelbussen voornamelijk afkomstig vanuit toeristenplaatsen in Frankrijk en Spanje geïnspecteerd.

Het is nog niet eerder voorgekomen dat de inspectie geen overtredingen bij een controle naar zomerpendels aantrof, zo meldt IVW. De inspectie heeft de afgelopen twee jaar intensief gecontroleerd en voorlichting gegeven om de naleving van de regelgeving in deze sector te verbeteren.

Op basis van de controle zal de inspectie wel bij elf bedrijven nader onderzoek doen, omdat ze een vermoeden van bijvoorbeeld een onvolledige of onjuiste administratie heeft. Bij een controle van de vertrekkende zomerpendels op 6 juli 2007 maakten de inspectie en de KLPD zes maal proces verbaal op. Vijf overtredingen betroffen overschrijding van de rij- en rusttijden. Een bus kreeg een boete voor ondeugdelijke remmen.
Provincie:
Tag(s):