dinsdag, 25. september 2007 - 19:29

Geen pardonregeling voor ruim 1500 buitenlanders

Den Haag

Uit een brief die staatssecretaris van justitie, Albayrak, aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat ruim 1500 buitenlanders buiten de pardonregeling vallen. Dit omdat zijn niet voldoen aan de voorwaarden die aan de pardonregeling gesteld waren. Veel van de buitenlanders hebben meermalen gelogen over hun identiteit of een crimineel verleden.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft ongeveer 15.000 asielzoekers een aanbod gedaan voor een verblijfsvergunning in Nederland. Hiervan zijn bijna 11.000 aanvaard. De schatting van het aantal personen die onder de regeling vallen is tussen de 25.000 en 30.000 personen.
Provincie:
Tag(s):