zondag, 22. juli 2007 - 13:13

Geen schadelijke stoffen in fruit na brand

Wijk bij Duurstede

Tijdens de brand bij Jacomij Metalen BV van dinsdag 17 juli heeft het RIVM metingen verricht en monsters van fruit en gras genomen. Zaterdag is uit voorlopige onderzoeksresultaten van het RIKILT - Instituut voor Voedselveiligheid in Wageningen, gebleken dat hierbij geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen zijn aangetroffen. De Voedsel en Waren Autoriteit heeft daaruit de conclusie getrokken, dat er geen aanleiding meer is om de handel en consumptie van fruit en andere gewassen te ontraden. De gemeente heeft direct de fruittelers in het gebied geïnformeerd.

Uit metingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en analyses in opdracht van de Voedsel- en Waren Autoriteit blijkt, dat na de brand op dinsdag 17 juli bij Jacomij Metalen BV, in de omgeving geen verhoogde concentraties van schadelijke stoffen aanwezig zijn.

In geen enkel fruitmonster zijn abnormale waarden van de onderzochte schadelijke stoffen aangetroffen. De voorlopige resultaten van het onderzoek zijn eerder dan verwacht bekend geworden, omdat er in het laboratorium ook in de afgelopen nacht is doorgewerkt. Begin komende week rapporteren het RIVM en de VWA de definitieve resultaten. Er is volgens de VWA geen reden om aan te nemen, dat deze zullen afwijken van de nu bekendgemaakte uitslagen.
Provincie:
Tag(s):