zaterdag, 22. december 2007 - 12:31

Geen strafbare feiten in onderzoek naar bestuurders Leers en Winants

Maastricht

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM), na de aangifte van het Maastrichtse CDA-raadslid Gerard van Rens tegen burgemeester Gerd Leers en wethouder Luc Winants, heeft geen strafbare feiten aan het licht gebracht. Dit meldt het OM in Roermond, die het onderzoek uitvoerde.

Het raadslid is van mening dat er door de burgemeester en de wethouder in Maastricht ten onrechte gegevens over zijn financiële situatie en belastinggegevens met betrekking tot de gemeentelijke en rijksbelastingen openbaar zijn gemaakt. Eerst mondeling op 22 november 2007 door wethouder Winants en vervolgens door de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad gedateerd 23 november 2007.

Op grond daarvan werd er tegen de burgemeester en de wethouder aangifte gedaan wegens schending van het ambtsgeheim, overtreding Wet Bescherming Persoonsgegevens en het belemmeren van het functioneren als gemeenteraadslid. Daarnaast werd er tegen de burgemeester ook nog aangifte gedaan wegens smaad en laster.

Uit het feitenonderzoek is gebleken dat de burgemeester en de wethouder zich niet schuldig hebben gemaakt aan schending van het ambtsgeheim. De bewuste informatie, zowel wat betreft de financiële situatie als wat betreft de belastinggegevens, was immers met instemming van het raadslid al eerder openbaar gemaakt in een bericht in de pers op 17 november 2007 en tijdens een bijeenkomst met de CDA-fractie op 20 november 2007.

Verder blijkt uit het feitenonderzoek dat burgemeester Leers zich niet schuldig heeft gemaakt aan smaad of laster. Het onderzoek toonde ook niet aan dat de burgemeester en de wethouder zoveel druk hebben uitgeoefend op het raadslid dat hij daardoor in zijn functioneren is belemmerd.

Aangezien van enige verdenking van het plegen van een strafbaar feit geen sprake is, zal er door de officier van justitie in deze zaak verder geen strafrechtelijk onderzoek worden ingesteld.
Provincie:
Tag(s):