maandag, 16. juli 2007 - 14:43

Geen succes voor Eco-vliegen vanaf Eindhoven Airport

Eindhoven

Een gemiddelde van 530 gecompenseerde vliegreizen per maand is het eerste resultaat van de Natuurlijk vliegen-computerterminals op Eindhoven Airport. Sinds 16 april jl. kunnen passagiers op vrijwillige basis de broeikasgassen van hun vlucht met een financiële bijdrage compenseren. De inkomsten, gemiddeld € 2.200,- per maand, worden gebruikt voor klimaatprojecten waarmee reductie van een gelijke hoeveelheid CO2 wordt gerealiseerd.

De Klimaat Neutraal Groep, partner van Eindhoven Airport in dit project, deed onlangs een voorspelling dat naar verwachting 105.000 Nederlandse vliegreizen zullen worden gecompenseerd in 2007. Uitgaande van 530 gecompenseerde vliegreizen per maand (6.360 per jaar), zal Eindhoven Airport in 2007 goed zijn voor een aandeel van ongeveer 6%. Dit is exclusief de reizigers van Eindhoven Airport die via andere methoden hun vlucht compenseren.

“Als men in acht neemt dat we in 2006 in Nederland een passagiersaandeel hadden van ruim 2%, mogen we hier tevreden mee zijn. Maar, eerlijk is eerlijk, we hoopten voor de start van het project dat het meer zou worden. Het in maart van dit jaar gehouden onderzoek naar de compensatie intentie gaf daar alle aanleiding toe�, aldus Joost Meijs, commercieel directeur van Eindhoven Airport�.

Eindhoven Airport probeert het aantal reizigers verder te stimuleren om vluchten te compenseren en daarmee klimaat neutraal te reizen. Elk half uur wordt middels de centrale omroepinstallatie de reiziger geattendeerd op de mogelijkheid van broeikasgascompensatie. Eindhoven Airport is de enige luchthaven in Europa die deze dienst aanbiedt aan de steeds milieu bewuster wordende reiziger.

“We zijn blij dat we ons steentje hebben kunnen bijdragen aan de bewustwording van de reiziger rondom dit thema en zullen dat ook zeker in de toekomst blijven doen�, aldus Meijs.
Provincie:
Tag(s):