maandag, 10. december 2007 - 15:03

Geen toename ruilseks en groepsverkrachtingen

Groningen

Een toename van vormen van seksueel gedrag onder jongeren zoals ‘ruilseks’ en groepsverkrachtingen kon in recent onderzoek niet worden vastgesteld. Dat blijkt uit twee onderzoeken, die minister Hirsch Ballin van Justitie mede namens minister Rouvoet van Jeugd en Gezin en staatssecretaris Bussemaker van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Naar aanleiding van berichten in 2005 en 2006 over ‘ruilseks’ (seks in ruil voor geld of een andere beloning) en groepsverkrachtingen onder jongeren is op verzoek van de minister van Justitie, onder verantwoordelijkheid van het WODC, een tweetal onderzoeken uitgevoerd.

De onderzoekers van de Rutgers Nisso Groep concluderen dat ruilseks bij een zeer kleine (kwetsbare) groep jongeren voorkomt. Theoretisch zijn hier zeker risico's aan verbonden, maar in hoeverre dit werkelijk het geval is, is nog niet met zekerheid te zeggen.

In het onderzoek naar groepszedendelicten stellen de onderzoekers van De Waag en het NSCR dat dergelijke delicten van alle tijden zijn en dat de kenmerken van jeugdige daders door de decennia heen nauwelijks veranderd zijn. Dit soort zedendelictenen blijken ook niet aan een bepaalde cultuur gebonden. Het veelvuldig in de pers genoemde effect van de media (met name videoclips en internet) op groepsdelicten kan vooralsnog niet worden aangetoond.
Provincie:
Tag(s):