donderdag, 9. augustus 2007 - 15:16

Geen verzakking kerktoren

Soest

Begin dit jaar kreeg de gemeente Soest de melding dat de indruk bestond dat de toren van de NH Kerk, gelegen aan de Kerkstraat aan het verzakken was. Op deze melding is onmiddellijk actie ondernomen door de kerktoren visueel te inspecteren. Een verzakking was toen echter niet waarneembaar. Ook scheurvorming in de gevels was niet aanwezig. Toch is besloten de stand van de toren te monitoren. Hierop zijn bovenop de toren meetpunten aangebracht en om de week heeft een meetploeg van het kadaster de situatie ingemeten.

Gedurende het verstreken halfjaar is er geen enkele wijziging in de stand van de toren ontstaan. Met een gerust hart kunnen wij dan ook stellen dat de toren zeer stabiel is en naar verwachting het straatbeeld ter plaatse nog lange tijd zal opsieren. Besloten is om vanaf nu éénmaal per jaar een meting te doen, zodat er een bruikbare historie ontstaat over de situatie/stand van de toren.
Provincie:
Tag(s):