woensdag, 4. juli 2007 - 17:06

Geen Winterfestival in Venray

Venray

De Stichting Winterfestival krijgt van de Gemeente Venray geen vergunning voor het houden van het Winterfestival 2007-2008. Dit heeft het college van B&W dinsdag besloten.

De huidige marktverordening in de gemeente maakt het niet mogelijk om gedurende 4 weken, vanaf 7 december 2007 tot 7 januari 2008, het Winterfestival te houden. Er zijn onvoldoende mogelijkheden om de noodzakelijke marktverplaatsingen in deze periode te realiseren.

Reeds in een vroeg stadium heeft enkele malen overleg plaatsgevonden tussen de Stichting Winterfestival, Gemeente Venray en de marktkooplui. Helaas heeft dit er niet tot het gewenste resultaat geleid.

De Stichting Winterfestival heeft in de voorbereiding diverse alternatieven afgewogen om het Winterfestival op een andere manier op te zetten; kortere duur, andere lokatie et cetera. Echter het bestuur is overtuigd van het vorig jaar succesvol gehanteerde concept en ziet daarin ook geen noodzaak om daar van af te leiden. Uitgangspunt hierbij is dat naar mening van het bestuur een voor iedereen toegankelijk Winterfestival plaats hoort te vinden in het centrum van Venray.

Het bestuur van de Stichting Winterfestival beraadt zich momenteel over haar reactie naar aanleiding van het besluit van het College van B&W en de toekomst van het Winterfestival.
Provincie:
Tag(s):