donderdag, 2. augustus 2007 - 17:36

Geld voor Grutto

Amsterdam

De provincie Noord Holland heeft een bedrag van 1.8 miljoen euro beschikbaar gesteld om het nationale landschap Laag Holland aantrekkelijker te maken voor weidevogels waaronder de grutto.

Weidevogels als de grutto, de kievit en de scholekster worden in Nederland onder meer bedreigd door intensieve landbouw.

Beheerders van natuurgebieden en vaarpercelen in Laag Holland kunnen subsidie aanvragen om het gebied tussen Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn voor weidevogels aantrekkelijker te maken. Dat kan bijvoorbeeld door te zorgen voor een groter voedselaanbod, een open landschap en een goede waterhuishouding.
Provincie:
Tag(s):