dinsdag, 6. november 2007 - 16:14

Geldboete voor zwembad in Coevorden

Coevorden

Gedeputeerde staten van Drenthe gaan van zwembad De Swaneburg in Coevorden een deel van de opgelegde dwangsom innen. Tijdens een aantal controles bleek het zwem-bad niet aan de wettelijke voorschriften te voldoen.

In september heeft de directie van het zwembad zes weken de tijd gekregen om de te-kortkomingen op te lossen. Voor het grootste deel is dat gelukt, maar in twee gevallen blijft het zwembad nog in gebreke.

Om de veiligheid en hygiëne in het zwembad te garanderen, is de provincie overgegaan tot het innen van de boete.

Het grootste deel van de overtredingen is door de houder binnen de gestelde termijn opgelost. Nog twee tekortkomingen zijn overgebleven. Het betreft de afwerking van vloeren in de kleed-kamers en de zwemzaal.

De hoogte van de te verbeuren dwangsom bedraagt € 2.000,-- per week met een maximum van in totaal € 10.000,--
Provincie:
Tag(s):