maandag, 16. juli 2007 - 13:56

Gelderse werkgelegenheid herstelt goed

De werkgelegenheid in Gelderland zit weer in de lift. Dat blijkt uit de jaarlijkse Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE). Na de terugloop in 2005 is het aantal banen in 2006 gestegen met 12.670, ofwel 1,4 procent. De Gelderse groei ligt 0,5 procent hoger dan het landelijke gemiddelde.

Het totaal aantal banen in de provincie kwam op 1 april 2006 uit op 915.490. Niet eerder waren in Gelderland zoveel mensen aan het werk. In Gelderland wordt jaarlijks onderzoek uitgevoerd naar de aard en ontwikkelingen van de werkgelegenheid.

De afgelopen jaren was de gezondheidszorg leverancier van de meeste nieuwe banen. Die rol is dit jaar overgenomen door de zakelijke dienstverlening, goed voor ruim 5.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Deze groeispurt was in de periode 2005 ook al ingezet, maar de toename is het afgelopen jaar alleen maar vergroot met 4,4 procent. Hoewel van de koppositie verdrongen door de sector zakelijke dienstverlening is de gezondheidszorg nog altijd goed voor een behoorlijke banengroei. Met 2.680 banen is de groei 0,8 procent ten opzichte van het jaar 2005.
Ook het herstel van de bouwnijverheid en de groothandel levert een substantieel aantal banen op, samen bijna 3.200.

De industrie kent een bescheiden groei van 500 banen. Daarmee is in ieder geval een eind gekomen aan het enorme banenverlies dat de afgelopen vijf jaar heeft plaatsgevonden.

Nu de economie aantrekt groeit de creatieve sector (o.a. fotografie, muziek, reclame) harder dan gemiddeld, dit jaar met 3 procent. Vooral de deelsectoren architectuur, reclame en software zorgen voor een goede impuls. Het banenverlies van de jaren 2001-2004 is echter nog niet gecompenseerd.

Naast de toename van banen is ook de bedrijvigheid in Gelderland fors gegroeid. Het afgelopen jaar kwamen er bijna 3.000 bedrijven bij, zodat het totaal aantal nu 115.940 bedraagt. In 2006 is het aantal bedrijventerreinen toegenomen tot 15.220 bedrijven, dat zijn er 3.860 meer dan in 1996. De uitgifte van bedrijventerreinen blijkt opvallend gelijk te lopen met die van de werkgelegenheid.

De inzet van het aantal uitzendbanen is verder gegroeid. In 2005 was de toename 4,4 procent. Over 2006 is het percentage meer dan verdubbeld tot 11 procent.

Toch geven niet alle cijfers reden tot juichen. De landbouwsector is volgens het PWE de grootste daler. Kende de sector in 2005 nog een groei van 0,7 procent, in 2006 nam het aantal banen met 3,2 procent af. Bijna 1.200 banen gingen verloren. De daling is vooral toe te schrijven aan de ontwikkelingen in de veeteeltsector.

Het banenverlies bij financiële instellingen is procentueel nog groter: 3,7. Ook de transport- en logistieke sector ontwikkelt zich minder dan gemiddeld. Vooral binnen het vervoer over de weg zijn sinds 2001 banen verloren gegaan. In 2006 waren dat er 200.

De Vallei is over 2006 de onbetwiste lijstaanvoerder op het gebied van werkgelegenheid. Met 2,1 procent ligt de groei aanzienlijk boven het Gelders gemiddelde van 1,4 procent. De regio is de snelste groeier binnen de provincie. Opmerkelijk, want de toename lag voorgaande jaren juist onder het gemiddelde. De regio kent slechts twee sectoren waar de werkgelegenheid is gedaald. De landbouwsector moest aan werkgelegenheid inboeten, net als het onderwijs. Het banenverlies in de laatste sector komt geheel voor rekening van de WUR (Universiteit Wageningen).

Ook de werkgelegenheidsontwikkeling in de Stedendriehoek lag het afgelopen jaar met 1,8 procent boven het Gelders gemiddelde. De regio kreeg er 2.780 banen bij. De zakelijke dienstverlening was de grote motor in het gebied. Met een groei van 9,4 procent was de sector goed voor 1,830 banen.

De Noord Veluwe scoorde met een groei van 1,6 procent eveneens bovengemiddeld. Vooral in de bouwnijverheid ontstonden nieuwe banen, met 390 de grootste stijger in de regio. De werkgelegenheid in de detailhandel en bij financiële instellingen nam af. Het banenverlies in de laatste sector is met een daling van bijna 11 procent op de Noord Veluwe relatief groot.

De banengroei van de Achterhoek (dit jaar 1,1 procent) blijft structureel achter op die van Gelderland, het is zelfs de laagste in de provincie over de afgelopen 10 jaar. De regio kende in die periode een banengroei van 1 procent, terwijl het Gelders gemiddelde 1,5 procent bedraagt. Vooral de zakelijke dienstverlening blijft in de Achterhoek achter. De sector kreeg er het afgelopen jaar slechts 60 banen bij, terwijl dat er in de Stedendriehoek bijvoorbeeld ruim 1.800 zijn.

In Arnhem-Nijmegen is het banenverlies in de landbouw opvallend hoog, helemaal omdat de sector in deze regio al gering van omvang is.
De regio Rivierenland kende de laagste groei, slechts 0,5 procent. Er kwamen maar 560 banen bij. De tegenvallende groei is opmerkelijk, omdat de ontwikkeling in de regio over het algemeen gunstiger was dan in de rest van Gelderland. Vooral de traditionele sectoren landbouw en industrie waren debet aan een dalend groeicijfer.

De werkgelegenheid in Gelderland behoort over het afgelopen jaar tot de landelijke voorhoede. De groei van 1,4 procent ligt boven het nationaal gemiddelde van 0,9 procent. Alleen de provincies Flevoland, Zeeland en Brabant scoorden het afgelopen jaar beter. In vergelijk met de landelijke werkgelegenheidsontwikkeling scoorde Gelderland het afgelopen jaar vooral in de sectoren bouwnijverheid, handel, horeca en zakelijke dienstverlening goed. De landbouwsector bleef fors achter, net als de financiële instellingen.

Gemeten over de afgelopen tien jaar zijn de Gelderse cijfers exact conform de landelijke ontwikkeling. In de periode 1997-2006 groeide de Gelderse en landelijke werkgelegenheid jaarlijks met 1,5 procent.
Provincie:
Tag(s):