vrijdag, 21. september 2007 - 8:41

Gemeente Amsterdam ondersteunt aankoop prostitutiepanden

Amsterdam

Nadat gisteren, donderdag 20 september bekend werd dat NV Stadsgoed waarschijnlijk 18 prostitutiepanden koopt heeft het college van B&W van Amsterdam voorgesteld de aankoop op de Wallen door NV Stadsgoed financieel te ondersteunen.

Door deze investering wordt het mogelijk de bestemming van de panden op termijn te wijzigen. Het Wallengebied krijgt hiermee een belangrijke impuls en kan zich verder ontwikkelen tot een beter beheersbaar gebied. Met de transactie tussen NV Stadsgoed en de heer C.L. Geerts zijn 51 ramen gemoeid.

De gemeente Amsterdam is al geruime tijd bezig met een scherp beleid ten aanzien van de Wallen. Inzet is het terugdringen van criminaliteit in het gebied en het verminderen van de overmatige concentratie van horeca- en prostitutiepanden. Vorig jaar startte de gemeente een uitgebreide operatie waarbij op grond van de wet Bibob (Bevordering Integriteit van het Openbaar Bestuur) enkele tientallen vergunningen werden geweigerd.

Geerts was een van de betrokkenen die niet door de Bibobprocedure kwam. Ook sloot Amsterdam afgelopen zomer onder de titel Emergo met de rijksoverheid een deal om gezamenlijk de criminaliteit op de Wallen aan te pakken. Vrouwenhandel en witwaspraktijken zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

NV Stadsgoed is al enige tijd met Geerts in onderhandeling over de verkoop van zijn prostitutiepanden. Onlangs leidde dit tot een conceptovereenkomst waarmee circa 25 miljoen euro is gemoeid. NV Stadsgoed zal de panden een andere bestemming geven. Omdat de prostitutiepanden bij een bestemmingswijziging in waarde zullen dalen, is het nodig dat de overheid financieel bijspringt om de schade voor Stadsgoed op te vangen. Deze compensatie zal maximaal 15 miljoen euro bedragen. Belangrijke voorwaarde bij de transactie is dat Geerts het geld niet opnieuw in het Wallengebied investeert. Buiten de Wallen zal hij niet investeren in criminogene branches als coffeeshops, speelautomaten en prostitutie.

Wat er precies met de panden gaat gebeuren, staat nu nog niet vast. B&W stelt samen met Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum nog voor het eind van dit jaar een visie over de toekomst van het Wallengebied op.

Het aankopen van panden is geen nieuw fenomeen in Amsterdam. NV Stadsgoed kocht de afgelopen jaren al ruim 80 panden in de binnenstad. Ook de NV Zeedijk heeft panden aangekocht en daarmee laten zien dat het een effectief middel is om de beheersbaarheid en leefbaarheid van een gebied te vergroten.

Burgemeester Cohen, wethouder Asscher en stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Centrum Iping hebben gisteren, 20 september een toelichting gegeven op de overeenkomst. Zij beschouwen deze transactie als een belangrijk moment in de geschiedenis van de Wallen.
Provincie:
Tag(s):