woensdag, 27. juni 2007 - 23:40

Gemeente Apeldoorn moet roer omgooien

Apeldoorn

De aanleg van het regionale bedrijventerrein Apeldoorn Zuid is niet nodig. Volgens Milieudefensie en de Gelderse Milieufederatie overschat onderzoeksbureau ETIN, dat in opdracht van de Apeldoornse gemeenteraad onderzoek deed, de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen in de regio en de gemeente.

Milieudefensie en de Gelderse Milieufederatie roepen de gemeenteraad, die morgenavond over dit onderwerp vergadert, op definitief af te zien van de aanleg van een nieuw bedrijventerrein en alle energie te richten op het efficiënter gebruiken van de bestaande bedrijventerreinen.

In maart van dit jaar besloot de gemeenteraad een eigen onafhankelijk
onderzoek te starten naar de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in
de Stedendriehoek in het algemeen en naar de noodzaak van een
bedrijventerrein in Apeldoorn Zuid in het bijzonder. Dat rapport is
gemaakt door bureau ETIN en concludeert dat het regionaal
bedrijventerrein Apeldoorn Zuid nodig is om te voorzien in de regionale
behoefte.

Op basis van onderzoek van STOGO onderzoek + advies brachten
Milieudefensie en de Gelderse Milieufederatie in oktober 2006 al naar
voren dat aanleg van het bedrijventerrein aan de zuidrand van de stad
leidt tot een overschot aan bedrijventerreinen en tot leegstand. Uit een
analyse van het ETIN-rapport, die STOGO deed op verzoek van
Milieudefensie, blijkt dat er geen aanleiding is die conclusie bij te
stellen.

Ondanks de neerwaartse bijstelling door ETIN ten opzichte van eerdere
prognoses, is de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen in de Regio
Stedendriehoek veel minder groot dan het onderzoeksbureau stelt. Zo
gebruikt ETIN voor Deventer ten opzichte van de overige gemeenten in de
regio veel te hoge vraagprognoses en houdt ze bij het voorspellen van de
ruimtebehoefte ten onrechte geen rekening met het voorgenomen beleid van de gemeente Apeldoorn om ruimtegebruik te intensiveren en wonen en werken meer met elkaar te vermengen. Bovendien is ETIN veel te
pessimistisch over de ruimtewinst die te behalen is door
herstructurering van bedrijventerreinen.

Milieudefensie en de Gelderse Milieufederatie hebben hun reactie vandaag
verstuurd naar de Apeldoornse gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders.
Provincie:
Tag(s):