dinsdag, 4. december 2007 - 16:59

Gemeente blaast Veilig Honk op

Borsele

De gemeente Borsele promoot deze week haar Veilig Honkenproject met een reusachtige opblaasposter voor het gemeentehuis. De gemeente probeert zo jonge fietsers te wijzen op het Veilig Honk-project. De gemeente verspreidt ook een Veilig Honkkaartje, die jongeren op elk moment de weg naar een honk om de hoek kan wijzen.

Het project Veilig Honk loopt goed in Borsele. Er zijn al 21 honken en er wordt regelmatig gebruik van gemaakt. De gemeente wil nu dat het project bij nog meer jongeren bekend wordt. Ook dit jaar is er weer een nieuwe lichting middelbare schoolkinderen op de fiets gestapt. Reden genoeg voor een extra promotieactie.

De actie bestaat uit de opblaasbare reclamebanner voor het gemeentehuis. Ook worden via de Borselse Bode speciale kaartjes verspreid met info over de Veilige Honken. De informatie is voor de kinderen, maar zeker ook voor de ouders en verzorgers, omdat die een belangrijke spil zijn in het project.

Veilig Honk is een project waarbij scholieren een veilige plaats wordt geboden langs hun route naar de middelbare school. Langs deze routes zijn bewoners benaderd om als Veilig Honk te fungeren. Bij deze adressen kunnen de scholieren aankloppen voor hulp, als dat nodig is. De adressen hebben een Veilig Honk bord in de tuin of achter het raam.

De honken bieden hulp bij bijvoorbeeld een kapotte fiets of een lekke band. Ook bij slecht weer kan er even geschuild worden of bij andere zaken kan het Veilig Honk met school of de ouders bellen. Bij ruzie kan het Veilig Honk een veilige haven zijn. Bij strafbare feiten kan het Veilig Honk direct de politie inschakelen.

Het Veilig Honkproject loopt nu ongeveer twee jaar in de gemeente Borsele. Ook in andere gemeenten zijn soortgelijke projecten opgestart of zijn in voorbereiding. In de gemeente Borsele is extra behoefte aan het project omdat scholieren vaak lange fietsroutes volgen naar of van de middelbare scholen.
Provincie:
Tag(s):