vrijdag, 12. oktober 2007 - 8:27

Gemeente Eemsmond presenteert begroting 2008

Uithuizen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond heeft zijn begrotingsvoorstellen voor 2008 en de meerjarenraming 2008-2010 aan de gemeenteraad voorgelegd. In de begroting staat waar de gemeente haar geld in 2008 aan uitgeeft. De grote lijnen hiervoor zijn vastgelegd in uitvoeringsplan 2006-2010. De begroting wordt op woensdag 7 en 14 november in de raad behandeld.

Het college is tevreden over de financiële positie van de gemeente. De extra uitkeringen van het Rijk zorgen, samen met het sobere beleid van de afgelopen jaren en de toegenomen economische dynamiek, voor financiële ruimte om bijna alle wensen van het college uit te voeren. Als gevolg hiervan blijft de stijging van de Onroerend Zaak Belasting in 2008 beperkt tot 2%. Het tarief voor de afvalstoffenheffing 2008 wordt niet verhoogd.

In de begroting staan de plannen van het college voor 2008 en de opvolgende jaren.
Provincie:
Tag(s):