woensdag, 24. oktober 2007 - 8:56

Gemeente Eemsmond wil sport en bewegen stimuleren

Eemsmond

Jongeren in Eemsmond moeten meer bewegen vindt de Gemeente. Dat is niet alleen gezond, maar kan onder meer achterstanden op het gebied van welzijn, opvoeding en onderwijs verminderen. In de uitvoering van het gemeentelijk beleid ‘Eemsmond in sportief perspectief’ kiest de gemeente voor een integrale aanpak.

De gemeente vraagt sportieve partners om de krachten te bundelen en gezamenlijk te zorgen voor een stevige impuls om de leeftijdsgroep vier- tot negentienjarigen meer te laten bewegen. De eerste aanzet voor deze samenwerking vond plaats tijdens een bijeenkomst op dinsdag 23 oktober.

Voor deze bijeenkomst waren sportverenigingen, buurtverenigingen, dorpshuizen, scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, jongerenwerk, de gemeentelijke sportcommissie, de commissies sportieve recreatie en de Wmo-adviesraad uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomst was om de handen ineen te slaan en samen te werken aan de ontwikkeling en uitvoering van projecten rond sport en bewegen.

Voor het uitwerken en uitvoeren van de plannen is tot en met 2010 een jaarlijks budget van 13.000 euro beschikbaar. De helft van dat bedrag is een stimuleringsbijdrage van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.
Provincie:
Tag(s):