maandag, 15. oktober 2007 - 11:20

Gemeente en glastuin-bouwbedrijven tekenen uniek akkoord

Westland

Op donderdag 18 oktober 2007 ondertekenen de gemeente Westland en de Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland een overeenkomst waarin het gebruik van het Centraal Afvoer Drainagesysteem (CAD) als riolering door de gemeente is vastgelegd.

Met de ondertekening van de gebruiksovereenkomst wordt een belangrijke stap gezet in het aansluiten van glastuinbouwbedrijven in het buitengebied op de riolering en wordt door beide partijen een kostenbesparing gerealiseerd. Tevens wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd.

De ondertekening van de overeenkomst maakt het mogelijk in korte tijd meer dan 300 bedrijven en 400 ha glastuinbouw op de riolering aan te sluiten. Tuinders hoeven hun bedrijfsafvalwater niet langer te lozen op het oppervlaktewater, maar kunnen dit zonder het te bufferen gelijk lozen op de CAD-systemen c.q. het riool.

De gemeente Westland heeft op grond van de Wet Milieubeheer de verplichting te zorgen voor het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater. Dit geldt ook voor het buitengebied. Door de aanleg van nieuwe rioleringsstelsels of het optimaliseren van bestaande stelsels is de aansluiting van glastuinbouwbedrijven in het buitengebied op de riolering een kostbare en gecompliceerde taak.

Glastuinbouwbedrijven die begin jaren ’80 last hadden van kwelwater, hebben destijds per glastuinbouwgebied een CAD-stelsel aangelegd. De CAD-stelsels (voornamellijk gelegen langs de kust bij ’s-Gravenzande en Monster) voeren dit zoute kwelwater apart af, zodat het oppervlaktewater beter geschikt wordt als gietwater. De particuliere leidingsystemen worden, via CAD-verenigingen, beheerd door de tuinders uit het gebied. De gemeente gaat nu de CAD-systemen gebruiken voor het inzamelen van het bedrijfsafvalwater uit de tuinbouw, waarna dit getransporteerd wordt naar de rioolwaterzuiveringsinstallaie. Door het gebruik van de CAD-systemen hoeft er in deze gebieden geen rioolstelsel te worden aangelegd of aangepast.

Om te voorkomen dat hiertoe met iedere CAD-vereniging afzonderlijk afspraken moeten worden gemaakt, gaan de 11 CAD-verenigingen op in de Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland. Deze stichting is het aanspreekpunt voor de gemeente. De CAD-verenigingen blijven zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van hun CAD-systemen. De gemeente betaalt voor het gebruik jaarlijks een vergoeding aan de stichting om de CAD-systemen te kunnen beheren en onderhouden.
Provincie:
Tag(s):