donderdag, 13. september 2007 - 17:46

Gemeente en woningcorporatie investeren in wijken

Roermond

De gemeente Roermond, woningcorporatie Wonen Zuid en de Provincie Limburg hebben afspraken gemaakt over woningbouwprojecten in de Roermondse wijken Roermondse Veld en de Kemp/Kitskensberg. De drie partijen hebben hiervoor vandaag investeringsconvenant getekend.

Wonen Zuid en de gemeente Roermond hebben de afgelopen jaren al fors geïnvesteerd in deze wijken en hebben ook voor de komende jaren plannen uitgewerkt, waarmee ook aanzienlijke bedragen zijn gemoeid. De Provincie Limburg zal de projecten financieel ondersteunen.

Volgens de betrokken partijen kunnen afspraken over investeringen in wijken het beste lokaal worden gemaakt. Hier liggen concrete afspraken over projecten. Dus zonder het geld eerst bij corporaties weg te halen en rond te pompen via Den Haag, zoals minister Vogelaar dat wil doen. Volgens genoemde partijen leidt de aanpak van de minister ertoe dat het geld uit deze regio verdwijnt en ondoelmatig gebruikt wordt. Ze hebben de minister dan ook opgeroepen de Roermondse aanpak te volgen en te komen kijken naar de behaalde resultaten en resterende opgave. Tot nu toe heeft de minister daar niet op gereageerd.

De afspraken in het convenant dienen er ook toe projecten tijdig af te ronden, o.a. met geld in toegekend in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wonen Zuid en gemeente Roermond staan voor de uitvoering van de projecten en de Provincie Limburg draagt zorg voor uitvoering van de ISV-regeling. Overigens is een belangrijk deel van de projecten in de wijken Roermondse veld en Kemp/Kitskensberg –die voor de periode 2005 tot en met 2009 zijn voorzien- al gerealiseerd of in aanbouw.

In het kader van de leefbaarheid van Swalmen wordt ook het toekomstvisieproject Martin Giessen voortvarend voortgezet. Het is aangegeven als OSK-project (Ontwikkeling Sociaal Kapitaal) door de Provincie, die dat gisteren nog eens bevestigd heeft. Verder is gesproken over de aandacht voor de historische kern, in het bijzonder over de brede school, waarover in december waarschijnlijk een voorstel in de gemeenteraad komt.
Provincie:
Tag(s):