zaterdag, 1. december 2007 - 9:30

Gemeente gelast weer vertrek Nicolich

Utrecht

De Utrechtse rechtbank heeft vrijdag uitgesproken dat de gemeente Utrecht juist heeft opgetreden tegen het illegale gebruik van een woonwagenstandplaats aan de Walter Kollolaan door de familie Nicolich. De caravan van de familie staat nu illegaal aan de Meerndijk. De gemeente heeft de heer Nicolich inmiddels laten weten dat de caravan voor zondagavond 24.00 uur van de Meerndijk vertrokken moet zijn. Indien dit niet het geval is, gaat Utrecht over tot wegslepen en inbeslagname van de caravan om de illegale situatie te beëindigen.

In het belang van de familie heeft het Utrechtse college van burgemeester en wethouders vorige week gekozen voor ‘adempauze’ tot aankomend weekend. Daarbij is aangegeven dat die adempauze bedoeld is om de familie de kans te bieden zelf huisvesting te vinden. Voor het college van b&w staat namelijk voorop dat de verantwoordelijkheid voor het vinden van huisvesting bij de heer Nicolich zelf ligt.

De gemeente Utrecht staat op het standpunt dat zij niet de verantwoordelijke partij is om de situatie van de familie Nicolich op te lossen. Daarnaast kan er binnen de geldende huisvestingsregels geen oplossing gevonden worden, zonder daarbij voorbij te gaan aan de rechten van andere mensen die urgent woning- dan wel (woonwagen)standplaats zoekend zijn. Een uitzondering op de regels is in dit geval niet te verantwoorden ten opzichte van mensen die lange tijd op een huis of standplaats moeten wachten en in vergelijkbare situaties verkeren.

Met haar optreden beëindigt de gemeente de illegale situatie. De verantwoordelijkheid voor een (definitieve) oplossing van de situatie blijft bij de heer Nicolich zelf.
Provincie:
Tag(s):