zondag, 1. juli 2007 - 19:49

Gemeente handhaaft strenger in kinderopvang

Emmeloord

Het college van B&W heeft kennis genomen van het gemeentelijk jaarverslag 2006 Wet kinderopvang. Het jaarverslag vloeit voort uit de Wet Kinderopvang die sinds 1 januari 2005 van kracht is en waarin de gemeente verantwoordelijk is gesteld voor het eerstelijns toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Uit het verslag blijkt een aantal verbeterpunten voor de kinderopvang. De gemeente zal, waar dat nodig is, handhavend optreden.

De GGD voert het feitelijke toezicht uit in opdracht van de gemeente. Tweedelijns toezicht wordt uitgevoerd door de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Jaarlijks dient een verslag over toezicht en handhaving van de kinderopvang opgesteld te worden. Dat verslag moet naar IWI en naar de gemeenteraad te worden gestuurd.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de GGD over het toezicht. Dat houdt in dat de GGD controles gaat uitvoeren. Over het resultaat van deze controles brengt de GGD verslag uit aan de gemeente. Wanneer blijkt dat een kinderopvangverblijf de regels niet naleeft, volgt een brief en daarna eventueel een boete. In 2006 heeft de gemeente nog geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid om sancties op te leggen. Dit jaar zal dat wel gebeuren. In het handhavingsprogramma is tijd gereserveerd voor dit onderwerp.
Provincie:
Tag(s):