woensdag, 5. september 2007 - 17:42

Gemeente heeft voorontwerp buitengebied klaar

Bedum

B. en w. van Bedum hebben het voorontwerp voor een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied klaar. Het plan moet het huidige bestemmingsplan, dat uit 1989 dateert, gaan vervangen. Het plan heeft betrekking op het hele gebied van de gemeente, met uitzondering van de kernen Bedum, Zuidwolde, Noordwolde en Onderdendam.

Vorig jaar is een uitgebreide inspraakronde gehouden over het plan. Die ronde heeft (aantal) reacties opgeleverd. Op het voorontwerp dat er nu ligt kan eveneens worden gereageerd. Die mogelijkheid bestaat tot 17 oktober van dit jaar.

Het nieuwe bestemmingsplan wordt aangepast aan de meest actuele inzichten: zo vindt afstemming plaats met het Provinciaal Omgevingsplan (‘POP’) en met andere provinciale regelgeving. Verder is het de bedoeling dat de mogelijkheden voor het gebruik van percelen in het buitengebied worden verruimd.

Vrijkomende boerderijen en andere agrarische gebouwen kunnen in beginsel van functie veranderen. Daarbij worden bijvoorbeeld woon, sociale, culturele, medische of educatieve bestemmingen mogelijk. Op percelen in het buitengebied worden de mogelijkheden om zorgfuncties, kleinschalige toeristische en recreatieve functies en ‘lichte bedrijvigheid’ te combineren met agrarische functies verruimd. Nieuw is verder dat elk perceel in het buitengebied op detailbladen staat beschreven.
Provincie:
Tag(s):