maandag, 15. oktober 2007 - 19:30

Gemeente Heerlen ondertekent convenant voor schuldhulpverlening

Heerlen

De gemeente Heerlen heeft, samen met een groot aantal externe partijen, een schuldhulpverleningsconvenant getekend, met als doel huisuitzettingen en energieafsluitingen te voorkomen. De ondertekening was het hoogtepunt van een armoedeconferentie die op maandag 15 oktober in het Patronaat is gehouden. Het was tevens de aftrap van een week die in het teken staat van de armoede met tal van manifestaties in de stad.

Tijdens de conferentie gingen belanghebbenden, hulporganisaties, ambtenaren en bestuurders in gesprek met onder andere verantwoordelijk wethouder Peter van Zutphen, oud kamerlid Saskia Noorman-Den Uyl en Kees Dekkers, directeur van het bureau voor Internationale Solidariteit en ex-voorzitter van de Pijler (het knooppunt van provinciale, regionale en plaatselijke belangenorganisaties van uitkeringsgerechtigden in Limburg).

Het schuldhulpverleningsconvenant is ondertekend door de vijf Heerlense woningcorporaties en hulpverlenende organisaties als de Kredietbank Limburg, Tracee en RIMO. De energiebedrijven ondertekenden het convenant niet, maar verklaarden wel dat ze zich zullen houden aan de uitgangspunten die zijn opgesteld in de overeenkomst. Er waren ook vertegenwoordigers van deze bedrijven aanwezig op de armoedeconferentie.

Het tegengaan van huisuitzettingen en energieafsluitingen is een belangrijk onderdeel van het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Heerlen. Het convenant is een belangrijke eerste stap naar samenwerking met de verschillenden ketenpartners op dit gebied.

In juli is de gemeente ook al gestart met het Centraal loket schuldhulpverlening. Daar kunnen mensen terecht voor hulp als ze financiële problemen hebben. Uit de eerste resultaten blijkt dat er veel behoefte bestaat aan deze vorm van hulpverlening.
Provincie:
Tag(s):