maandag, 10. december 2007 - 11:26

Gemeente Heerlen wil gratis fietsenstalling in Akerstraat

Heerlen

De gemeente Heerlen wil in de Akerstraat een gratis bewaakte fietsenstalling gaan exploiteren. De maatregel is bedoeld om het fietsgebruik in Heerlen te stimuleren. Het past daarmee in het mobiliteitsbeleid van de gemeente, maar draagt tegelijkertijd bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit en het maakt het centrum aantrekkelijker voor mensen die het centrum met de fiets willen bezoeken.

De mogelijkheden om een fiets bewaakt in het centrum te stallen zijn beperkt. Er is op het NS-station een beveiligde geautomatiseerde fietsenstalling aanwezig, maar die is in principe alleen bedoeld voor NS-reizigers. Daarnaast is er onder de Geerstraat nog een fietsenstalling voor abonnementhouders. Al met al geen oplossing voor mensen die af en toe eens naar het centrum willen met de fiets. Ervaringen in andere steden laten zien dat een gratis bewaakte fietsenstalling duidelijk in een behoefte voorziet.

Daarom heeft het college op 25 oktober 2006 besloten tot de realisatie van om te beginnen één gratis bewaakte fietsenstalling. Er wordt nog gewerkt aan plannen voor nog drie fietsenstallingen, zodat op den duur aan de vier toegangen van het centrum een bewaakte fietsenstalling te vinden is. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.

Begonnen wordt zoals gezegd met een stalling in het pand Akerstraat 20. Dit pand is groot genoeg voor 450 fietsen en een commerciële ruimte. De plek is geschikt omdat ze aan de rand van het centrum ligt, langs een drukke hoofdfietsroute .

De verwachting is dat de stalling in mei 2008 in gebruik kan worden genomen.
Provincie:
Tag(s):