donderdag, 13. september 2007 - 18:24

Gemeente komt met schone brandstoffen

Breda

De gemeente Breda gaat deelnemen aan een provinciale pilot die tot doel heeft om een netwerk aan tankstations te realiseren die schone brandstoffen, zoals bio-ethanol, biodiesel, aardgas en op termijn biogas aanbieden. Met de pilot wil de provincie een forse impuls geven aan schone en duurzame motorbrandstoffen.

Wethouder Willems van milieu: ‘Op dit moment is er nog sprake van een kip-ei problematiek: het aantal auto’s dat op schone brandstoffen rijdt blijft achter omdat er geen tankpunten zijn. Aan de andere kant blijft het aanbod van schone brandstoffen achter omdat er geen vraag is vanuit de markt. Met deze pilot moet deze patstelling worden doorbroken.’

In de “Lokale pilot gebruikersmarkt schone brandstoffen� wordt gewerkt aan het realiseren van infrastructuur voor biobrandstoffen én het creëren van vraag uit de markt. Door op verschillende plaatsen in de provincie tankstations te realiseren die schone brandstoffen aanbieden moet een dekkend netwerk ontstaan binnen de provincie. Doordat ook leasemaatschappijen aan de pilot meewerken wordt ook de vraag naar schone bandstoffen op gang gebracht.

In de pilot wordt gewerkt aan de realisatie van een openbaar tankstation waar diverse duurzame en schone brandstoffen worden aangeboden. Daarnaast is er in Breda een aantal tankstationhouders die in het verleden interesse hebben getoond in de verkoop van schone brandstoffen. Het gaat om Van Hooijdonk uit Ulvenhout (Esso station Dorpstraat), Trumpi uit Breda (Esso stations Zwijnsbergenstraat en Teteringsedijk) en Van Gils uit Breda (Texaco stations Graaf Hendrik III laan en Doornboslaan).
Provincie:
Tag(s):