vrijdag, 15. juni 2007 - 0:06

Gemeente koopt 10 ha voor woningbouw in Nagele

Emmeloord

Het college van B&W heeft besloten over te gaan tot de aankoop van 10 hectare grond voor uitbreiding van de bestaande woningbouw in Nagele. De beslissing over de aankoop is tot stand gekomen na constructief overleg met eigenaar Fortis Vastgoed. De grond bevindt zich aan de oostkant van Nagele.

Aan de aankoopbeslissing gingen verkennende archeologische bodemonderzoeken vooraf. Daaruit bleek dat er in het plangebied twee locaties zijn die vanwege hun archeologische waarde behouden moeten blijven. Afgesproken is dat deze locaties zullen worden bewaard. Voor de overige delen van het plangebied geldt, dat er bij graafwerkzaamheden archeologische begeleiding moet zijn. Het is nog niet duidelijk, wanneer de overdracht van de grond plaats zal vinden.
Provincie:
Tag(s):