donderdag, 28. juni 2007 - 10:19

Gemeente Leek mogelijk eigenaar nieuwe sporthal

Leek

De nieuwe topsporthal van Sportcentrum Leek BV komt mogelijk in handen van de gemeente Leek. Burgemeester en wethouders willen de hal aankopen. Aanleiding hiervoor zijn de huidige problemen rondom de bouw van de hal.

Het is het college in de afgelopen weken gebleken dat de financiering van de (af)bouw van de topsporthal niet rond is en ook niet rond te krijgen is. De bouwwerkzaamheden aan de topsporthal liggen dan ook al sinds eind mei 2007 grotendeels stil.

Op dit moment is de gemeente alleen als vergunningverlener/toezichthouder bij de bouw betrokken.
Wel heeft de gemeente een exploitatiesubsidie aan het Sportcentrum toegezegd, waardoor er voor de sportverenigingen en het onderwijs een sociaal tarief is gegarandeerd voor 20 jaar.

De nieuwe sporthal vervangt de gemeentelijke Rodenburghal, die niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. De nieuwe hal wordt daarom ingezet voor de breedtesport en het onderwijs. Door de topsporthal te kopen wordt het probleem van de financiering van de bouw opgelost en krijgt de gemeente een nieuwe sporthal met twee vloeren en een turnhal.

Het college neemt deze stap vanwege de zorgplicht die de gemeente heeft voor het accommoderen van de breedtesport en het onderwijs in de gemeente Leek. Bij deze keuze heeft de gemeente zich laten adviseren door de eigen accountant en een bouwkundig adviesbureau.
Provincie:
Tag(s):