donderdag, 11. oktober 2007 - 16:43

Gemeente Leudal werkt met Essent aan energiebesparing

Leudal

De gemeente Leudal is een van de eerste gemeenten in Limburg die samen met energiebedrijf Essent een zogenaamd BespaarPlan gaat opstellen. Met dit plan wil de gemeente samen met inwoners en bedrijven werk gaan maken van energiebesparing. “Duurzaamheid en aandacht voor het klimaat staan hoog op de agenda van het college van Leudal. We willen het gebruik van duurzame energie op ieder vlak stimuleren. Door deelname aan dit project kunnen we daarmee heel concreet aan het werk�, aldus wethouder Piet Verlinden, portefeuillehouder milieu.

De aandeelhouders van Essent, waaronder een groot aantal gemeenten en provincies, hebben de behoefte aangegeven om energiebesparing op grote schaal en gezamenlijk op te pakken en te stimuleren. Essent heeft daarop het BespaarPlan ontwikkeld. Met dit plan krijgt de gemeente inzicht in de opbouw van het energiegebruik in de gemeente, huishoudens en het bedrijfsleven. Ook worden concrete oplossingen op maat geboden om het energieverbruik terug te dringen. Deze aanpak moet leiden tot een structurele besparing. De gemeente Leudal, heeft besloten om deel te gaan nemen aan dit project en een BespaarPlan op te laten stellen.

Om te komen tot het BespaarPlan is er op 10 oktober jl. een kick-off bijeenkomst georganiseerd. Aan deze bijeenkomst namen zowel ambtenaren van de gemeente als vertegenwoordigers van Essent deel. Doel was om uitleg te geven over het plan en om een inventarisatie te maken van de energievraagstukken binnen de gemeente Leudal. Concreet gaat dit om mogelijkheden voor energiebesparing in gemeentelijke gebouwen, bestaande en nieuwe woningbouw, onderwijs- en zorgsector, bedrijven, openbare verlichting, biomassa en windenergie. Op basis van deze informatie gaat Essent aan de slag om het BespaarPlan voor Leudal op te stellen. Wethouder Piet Verlinden opende de bijeenkomst door het belang van energiebesparing en duurzaamheid in Leudal nogmaals te onderstrepen. Het BespaarPlan zal worden meegenomen in het nog op te stellen duurzaamheidsplan, waarin de beleidskeuzes van Leudal voor de komende jaren worden vastgelegd. Het op maat gesneden Bespaarplan zal in december van dit jaar gereed zijn.
Provincie:
Tag(s):