zaterdag, 7. juli 2007 - 10:08

Gemeente Losser gaat over tot actief bodembeheer

Losser

Losser ontvangt van de provincie Overijssel subsidie van bijna 24.000,- euro. Hiermee kan zij een bodeminformatiesysteem aanschaffen om een bodemkwaliteitskaart een bijbehorend bodembeheerplan op te kunnen stellen voor het hele grondgebied van de gemeente Losser.

Sinds 2000 maakt bodemsanering deel uit van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing van de provincie Overijssel. Voor de projectgemeenten (dat zijn er 12 in de provincie Overijssel) is ongeveer 300.000,- euro beschikbaar voor projecten die bedoeld zijn voor het actief beheren van de bodem(kwaliteit).

Bij het actief beheren van de bodem gaat het om de aanschaf van een bodeminformatiesysteem en/of het opstellen van een bodemkwaliteitskaart met bodembeheerplan. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft om de subsidie gevraagd.
Provincie:
Tag(s):