vrijdag, 13. april 2007 - 11:41

Gemeente mag nieuw rooster brandweer niet invoeren

Utrecht

De gemeente Utrecht mag een nieuw dienstrooster voor de brandweer in Utrecht voorlopig niet invoeren. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De rechter is van oordeel dat de gemeente het oordeel van de kantonrechter in de bodemprocedure moet afwachten.

De Gemeente Utrecht moet door gewijzigde wetgeving het werkrooster van de brandweerdienst wijzigen. De brandweerlieden hebben bezwaar tegen het nieuwe rooster van de Gemeente en de Ondernemingsraad heeft er niet mee ingestemd. De kantonrechter moet nu beslissen, maar de Gemeente vordert in kort geding dat zij het nieuwe rooster alvast mag invoeren. De voorzieningenrechter oordeelt dat de Gemeente de uitspraak van de kantonrechter moet afwachten.

De gemeente is van mening dat door handhaving van het huidige noodrooster van de brandweer onaanvaardbare risico’s voor de veiligheid van burgers en brandweerlieden ontstaan. De rechter is van oordeel dat de gemeente dit onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Er is geen dringende reden om nu tot invoering van het nieuwe rooster over te gaan.
Provincie:
Tag(s):