woensdag, 21. november 2007 - 10:10

Gemeente ontruimt en sluit pand Van Kinsbergenstraat 10

Apeldoorn

In opdracht van het college van burgemeester en wethouder van Apeldoorn is maandagavond het kamerverhuurpand Van Kinsbergenstraat 10 ontruimd en gesloten. Het pand voldoet op geen enkele wijze aan de geldende eisen van brandveiligheid waardoor er niet alleen sprake is van een ernstig onveilige situatie voor de bewoners en de gebruikers van het pand, maar ook voor de omgeving.

Het opgemaakte inspectierapport laat een waslijst aan gebreken zien. Het college heeft het kamerverhuurbedrijf dat het pand huurt, de afgelopen maanden herhaaldelijk aangesproken op deze situatie en tot 19 november jl. de gelegenheid gegeven om de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Omdat enige actie op dit terrein is uitgebleven is het pand vannacht ontruimd en gesloten. Voor de kamerbewoners is door de gemeente tijdelijk vervangende huisvesting geregeld.

De gebreken aan het pand van Kinsbergenstraat 10 kwamen begin september van dit jaar, tijdens een integrale controle van kamerverhuurbedrijven, aan het licht. Uit het opgemaakte rapport blijkt dat er geen adequate alarmeringsinstallatie aanwezig is, geen maatregelen zijn genomen om het uitbreken van brand te voorkomen en dat er geen deugdelijke vluchtroutes in het pand aanwezig zijn. Ook zijn er geen maatregelen genomen om uitbreiding van een eenmaal uitgebroken brand te beperken. Begin oktober 2007 heeft het college het kamerverhuurbedrijf per brief gesommeerd om uiterlijk 19 november 2007 de geconstateerde gebreken te verhelpen. Dat is niet gebeurd. Reden voor het college om tot ontruiming en sluiting over te gaan.
Provincie:
Tag(s):