dinsdag, 28. augustus 2007 - 14:28

Gemeente op de vingers getikt voor kappen bomen

Kiel-windeweer

Toezichthouders van de provincie Groningen maken proces-verbaal op tegen de gemeente Hoogezand-Sappemeer vanwege de overtreding van administratieve voorschriften, verbonden aan de kap van bomen aan de Klaplaan in Kiel-Windeweer, die deze maand heeft plaatsgevonden.

De bomen zijn gekapt vanwege de aanleg van een evenemententerrein. De kap heeft betrekking op een oppervlakte van ongeveer 980 m2 op een perceel waarop nog ongeveer 2500 m2 aan bomen is blijven staan.

Naast een kapvergunning is in deze situaties, de voorgenomen kap van een relatief groot aantal bomen buiten een bebouwde kom, een melding bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) vereist op grond van de Boswet. Deze melding is in april 2006 gedaan en geaccepteerd, maar bleek na de kap in augustus 2007 niet onbeperkt, maar slechts een jaar geldig te zijn.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de gevolgen van deze overtreding zijn. De gemeente loopt de kans een schikking aangeboden te krijgen of vervolgd te worden door het Openbaar Ministerie. Uiteraard kan het OM ook besluiten geen vervolging in te stellen.
Provincie:
Tag(s):