vrijdag, 31. augustus 2007 - 15:25

Gemeente opzoek naar tijdelijke huisvesting voor werknemers Eemshaven

Eemsmond

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond heeft het tijdelijke huisvestingsplan voor werknemers in de Eemshaven behandeld. De tijdelijke huisvesting is bedoeld voor de vele duizenden werknemers die te zijner tijd in de Eemshaven verwacht worden.

Voor de huisvesting wordt gebruikgemaakt van bestaande accommodaties in de gemeente en omgeving: hotels, appartementen, bed & breakfastvoorzieningen, leegstaande woningen, campings e.d. Dit biedt echter niet voldoende plaatsen. Er wordt dus ook gekeken naar een aantal nieuwe tijdelijke huisvestingslocaties.

Daarvoor zijn momenteel vier locaties in beeld. Een locatie in Uithuizen-Zuid, een locatie in het tussengebied Uithuizen-Uithuizermeeden, een locatie ten noorden van Roodeschool en een locatie ten noordoosten van Roodeschool aan de N46. Voor het realiseren van deze locaties worden gedegen voorbereidingen getroffen en wettelijke procedures gevolgd.

Grote projecten in de Eemshaven
De tijdelijke huisvesting is nodig door de groei van de Eemshaven. Er staat hier een aantal grote projecten op stapel. Te denken valt aan de Multi-fuelcentrales van Nuon en RWE, aan de bouw van een LNG-terminal van ConocoPhilips/Essent, de havenuitbreidingen en de havenverdieping. Vele duizenden werknemers gaan hier werken, in de piek zelfs ongeveer 4000. De verwachting is dat zij voor een groot deel van grote afstand komen. Dat betekent dat er veel tijdelijke huisvesting nodig zal zijn.

De gemeente Eemsmond voelt zich nadrukkelijk verantwoordelijk voor een faciliterende rol naar de bedrijven en daarmee de zorg voor voldoende en kwalitatief goede huisvesting. Het creëren van menswaardige huisvesting is daarbij een nadrukkelijke voorwaarde, sociale veiligheid moet voldoende zijn ingebed. Huisvesting in de Eemshaven is daarbij geen optie.
Provincie:
Tag(s):