vrijdag, 29. juni 2007 - 9:25

Gemeente pasfoto's negatief voor fotografen

Den Haag

De fotograaf bij u op de hoek zal het een stuk rustiger krijgen, nu de gemeentes zelf de omstreden pasfoto’s gaan verzorgen voor op het paspoort.

Bij de aanvraag van een paspoort wordt in de toekomst direct aan de gemeentebalie van de aanvrager een pasfoto gemaakt. Een aparte gang naar de fotograaf en de aanschaf van pasfoto’s worden daarmee overbodig.

Staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil het hiermee voor burgers makkelijker maken. Dit is een van de maatregelen van het kabinet om de administratieve lasten voor burgers te verlagen.

Vanaf juni 2009 zal de pasfoto voor het paspoort in alle gemeenten aan de balie worden gemaakt. In een aantal gemeenten zal vanaf begin 2008 worden geëxperimenteerd met het maken van pasfoto’s. Om deze nieuwe taak goed uit te kunnen voeren, worden gemeenten voorzien van fotoapparatuur en fotoprogrammatuur. Gemeenteambtenaren zullen een training krijgen in het maken van pasfoto’s.

De ingangsdatum van het maken van pasfoto’s aan de gemeentebalie valt samen met de invoering van vingerafdrukken in het Nederlandse paspoort. De Europese Unie stelt vingerafdrukken voor Nederland per juni 2009 verplicht. Ook vingerafdrukken zullen aan de gemeentebalie worden gemaakt.

Voor de fotograaf is deze ‘concurrentie’ een regelrechte ramp. Bij navraag blijkt een beroepsfotograaf gemiddeld zo’n 40 foto’s per dag te maken die specifiek zijn bedoeld voor het paspoort. Een fel portretfoto’s ligt gemiddeld rond de tien euro. Dit betekend dat de fotospeciaalzaak dagelijkse 400,- euro mislopen door deze nieuwe plannen.
Provincie:
Tag(s):