maandag, 9. juli 2007 - 14:07

Gemeente pleit voor aansluiting op treinverbinding Groningen-Veendam

Menterwolde

In de gemeenteraad van Menterwolde is unaniem een door GroenLinks ingediende motie aangenomen, waarin burgemeester en wethouders wordt gevraagd om zo spoedig met Arriva, spoorbeheerder ProRail, de provincie Groningen en de gemeente Veendam in overleg te treden over de plannen voor het realiseren van een personentreinverbinding tussen Groningen en Veendam.

Genoemde partijen hopen medio juli een intentieovereenkomst te tekenen, waarin staat dat er eind 2009 daadwerkelijk een personentrein rijdt tussen Groningen en Veendam. De gemeenteraad van Menterwolde acht het van groot belang dat bij Duurkenakker een aansluiting komt voor de inwoners van met name Muntendam en Meeden. De motie is aangenomen om het belang daarvan te onderstrepen.

In het collegeprogramma 2006-2010 is onderzoek naar de mogelijkheden van een treinverbinding reeds als beleidsdoelstelling opgenomen. Vanuit die opdracht heeft het college inmiddels informeel gesprekken gevoerd. Naar aanleiding van de aangenomen motie zal er formeel contact tot stand worden gebracht met het verzoek om als gelijkwaardige partner aan het overleg deel te nemen.
Provincie:
Tag(s):