woensdag, 8. augustus 2007 - 17:46

Gemeente roept op te gaan fietsen

Breda

De gemeente Breda roept op om vaker de fiets te nemen. De postercampagne en de slogan ‘ Fietsen, net zo makkelijk, moeten het fietsgebruik stimuleren. Vaker fietsen om bijvoorbeeld naar werk, sportvereniging of de stad te gaan draagt bij aan een betere gezondheid, schonere lucht en minder gemotoriseerd verkeer in binnenstad. Dit alles zorgt voor een beter leefklimaat in Breda.

Met de fiets sta je niet in de file, dus geen verlies van kostbare tijd. Fietsen is normaal, we leren het van jongs af aan. Fietsen is gezond,
al opgewarmd aankomen bij de sportvereniging. Wie vaker fietst bouwt conditie op en fietsen is beter voor de luchtkwaliteit en dus ook schoner voor je omgeving.

Stimuleren van het fietsgebruik is één van de maatregelen uit het luchtkwaliteitsplan. De gemeente werkt daarnaast aan schoon openbaar vervoer, een schoon gemeentelijk wagenpark, de beschikbaarheid van alternatieve motorbrandstoffen in Breda en vanaf september zijn alleen nog schone vrachtwagens welkom in de binnenstad.

Na de zomer verschijnt ook een nieuwe fietsnota. Hierin beschrijft de gemeente de plannen voor de komende op het gebied van fiets. De nieuwe fietsnota is een uitwerking en actualisatie van het huidige fietsbeleid uit het verkeersplan Breda 2003. Op 14 augustus beslist het college over de inhoud van de concept nota “Fietsen, net zo makkelijk�.

Tijdens de week van de vooruitgang, van 16 tot en met 22 september, krijgt fietsen speciale aandacht.
Provincie:
Tag(s):