maandag, 24. september 2007 - 15:55

Gemeente Roermond en justitie in actie tegen auto-inbraken

Roermond

De Gemeente Roermond, politie en Openbaar Ministerie werken samen in het project ‘terugdringen auto-inbraken’, dat vandaag officieel van start gaat. Er is een totaalpakket aan maatregelen ontwikkeld waardoor het aantal auto-inbraken wordt teruggedrongen. Ook de medewerking van burgers is hierbij van belang.

In 2006 was er sprake van 1012 auto-inbraken, in het jaar daarvoor was dat aantal 732, een lichte afname ten opzichte van 2004 toen het ging om een aantal van 842. Wanneer speciale aandacht wordt gevraagd voor het terugdringen van auto-inbraken, blijkt het aantal terug te lopen.

Op hotspots (parkeerplaatsen waar vaker sprake is van auto-inbraken) worden onder andere struiken gesnoeid en de verlichting geïnspecteerd en zonodig verbeterd. Met het plaatsen van borden en het ophangen van spandoeken worden automobilisten gewaarschuwd en erop gewezen om bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen.

Ook in woonwijken schuwen dieven niet om hun slag te slaan. Via huis-aan-huis-informatie gaat de Gemeente Roermond de burgers attenderen op het treffen van maatregelen. De alertheid van de burgers is belangrijk. Als zij iets verdachts zien is het verstandig dit direct (eventueel anoniem) te melden bij de politie via 0900-8844. De afdeling Stadstoezicht houdt daarnaast extra toezicht en de politie probeert de auto-inbrekers op te sporen. Bij de aanpak wordt ook de autobranche betrokken. Benzinestations, automaterialenwinkels en autoverkooppunten worden benaderd en verzocht deel te nemen aan het project.

Verder is er aandacht voor de aangehouden daders, vaak veelplegers. Het Veiligheidshuis, waarin partners van zorg en veiligheid zijn verenigd, vervult hierbij een rol. Vaak is verslaving, huisvesting, schulden, werk, opleiding of onvoldoende daginvulling de oorzaak om het dievenpad op te gaan.
Provincie:
Tag(s):