woensdag, 7. november 2007 - 12:33

Gemeente Rotterdam en thuiszorg-organisaties voorkomen gedwongen ontslagen

Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft afspraken gemaakt met thuiszorgorganisaties om gedwongen ontslagen in de thuiszorg te voorkomen. Door het verlengen van het overgangsjaar én het beschikbaar stellen van extra geld aan thuiszorgorganisaties zorgt de gemeente ervoor dat thuiszorgmedewerkers in de uitvoering hun baan behouden.

Sinds de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op 1 januari 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huishoudelijke verzorging. Om dit zo goed mogelijk te organiseren sloot de gemeente Rotterdam – na een Europees aanbestedingstraject - in april 2007 contracten af met thuiszorgorganisaties Humanitas/De Stromen, Laurens/Evean en Careyn. Zij verzorgen sindsdien de hulp thuis voor de gemeente, de zogenaamde thuishulp in natura.

Het jaar 2007 geldt als overgangsjaar. Iedereen die hulp thuis ontvangt kon dit jaar nog bij zijn eigen thuiszorgorganisatie blijven. De gemeente, de gecontracteerde thuiszorgorganisaties en de niet gecontracteerde organisatie Thuiszorg Rotterdam zijn overeengekomen dat ook 2008 een overgangsjaar wordt. Dit houdt in dat mensen die hulp thuis ontvangen ook in 2008 bij hun huidige thuiszorgorganisatie kunnen blijven. Zij hoeven dus nog niet te kiezen voor hulp thuis in natura óf een persoons gebonden budget. Vervolgens stelt de gemeente geld beschikbaar aan de thuiszorgorganisaties zodat medewerkers een dienstverband kunnen houden bij hun eigen of een andere thuiszorgorganisatie. Deze regeling geldt voor álle Rotterdamse thuiszorgorganisaties.
Provincie:
Tag(s):