woensdag, 20. juni 2007 - 10:42

Gemeente saneert woningen wegens verkeerslawaai

Arcen en Velden

De Provincie Limburg heeft de gemeente Arcen en Velden een subsidie van € 200.000,- toegekend voor het saneren van woningen tegen geluidsoverlast ten gevolge van wegverkeerslawaai.

In totaal zullen in de periode tot en met 2009 ten minste tien woningen worden gesaneerd. Deze komen voor op de lijst van huizen die het meest te lijden hebben onder geluidsoverlast van bijvoorbeeld weg- of treinverkeer.

Gemeenten hebben deze lijsten al in de jaren 80 opgesteld op voorspraak van het Ministerie van VROM. De woningen in de gemeente Arcen en Velden die nu gesaneerd worden, bevinden zich aan de Rijksweg in Velden.

De aanpassingen aan de woningen maken deel uit van een langlopend saneringsprogramma. De uitvoering van dit programma maakt onderdeel uit van het stedelijk vernieuwingsbeleid van de Provincie.
Provincie:
Tag(s):