maandag, 27. augustus 2007 - 13:14

Gemeente stelt ultimatum rook- en warmteafvoer NS-station

Barendrecht

De gemeente Barendrecht heeft NS Railinfrabeheer een ultimatum gesteld voor het volledig in orde maken van de rook- en warmteafvoervoorziening in het NS-station Barendrecht. Deze installatie moet er voor zorgen dat de traverse op het station 15 minuten rookvrij blijft, zodat vluchtenden bij een calamiteit voldoende tijd hebben om zich in veiligheid te stellen.

Momenteel is door NS Railinfrabeheer een noodvoorziening getroffen. De gemeente Barendrecht wil echter niet van noodvoorzieningen afhankelijk blijven en eist dat er uiterlijk 11 november 2007 een definitieve voorziening voor de afvoer van rook- en warmte wordt aangebracht. De gemeente heeft NS Railinfrabeheer daarom een dwangsom opgelegd.

Burgemeester J. van Belzen heeft vanmorgen gesproken met NS Railinfrabeheer. In dit gesprek heeft hij het besluit van het Barendrechtse college medegedeeld. Het besluit houdt in dat NS Railinfrabeheer op 11 november 2007 een permanente voorziening voor rook- en warmteafvoer op het NS-station te Barendrecht gerealiseerd moet hebben. Indien de goede werking van de voorziening niet op uiterlijk 11 november 2007 is aangetoond en het gebruik van het station desondanks wordt hervat of wordt voortgezet, wordt vanaf 12 november 2007 (0.00 uur) een dwangsom verbeurd. De dwangsom bedraagt 100.000 euro per dag met een maximum van 1.000.000 euro. Het Barendrechtse college acht deze maatregel noodzakelijk omdat NS Railinfrabeheer tot op heden geen permanente oplossing biedt voor een goede rook- en warmteafvoer op het NS-station.De rook- en warmteafvoerinstallatie is verplicht volgens de in maart 2000 verleende bouwvergunning voor het station en het gedeelte van de sporenkap voor het personenvervoer. NS Railinfrabeheer is sinds 2000 herhaaldelijk door de gemeente gemaand om de huidige noodvoorziening te vervangen door een permanente installatie. Tot op heden zijn toezeggingen niet nagekomen.
Provincie:
Tag(s):