donderdag, 10. mei 2007 - 11:03

Gemeente telt 602 dak-en thuislozen

Breda

Breda beschikt voor het eerst over een betrouwbare telling van het aantal daklozen. Uit de telling blijkt dat er in 2004 602 geregistreerde dak- en thuislozen in de stad waren. Tot dat moment ging de gemeente uit van schattingen. De laatste schatting dateert van 2002. Breda kwam toen uit op ongeveer 400 daklozen.

Regelmatig meten van het aantal dak- en thuislozen geeft de gemeente zicht op de ontwikkeling van deze groep en op de effecten van beleid. Breda is centrumgemeente voor de opvang van dak- en thuislozen.

De 602 daklozen uit de telling stonden in één jaar bij de politie of bij een andere instantie geregistreerd. Dat betekent niet dat zij het hele jaar op straat waren. Sommigen waren er tijdelijk, tot er weer onderdak elders was. Anderen kwamen niet uit Breda.

Het gaat voornamelijk om mannen ouder dan 23 jaar. De groep is onderverdeeld in 237 zorgmijders en 365 zorggebruikers. Niet in beeld zijn zorgmijders die nergens geregistreerd staan. Zorgmijders hebben doorgaans alleen contact met de politie en met Sociale Zaken van de gemeente. Om de groep beter door te verwijzen naar zorginstanties heeft de gemeente bemoeizorg ingesteld en begon Sociale Zaken met outreachend werken (medewerkers van verschillende hulpverlenende instanties die op zoek gaan naar zorgmijders en hen overhalen hulp te accepteren.)

De meest voorkomende problemen van zorggebruikers zijn verslaving en medische en financiële problemen. Zorggebruikers hebben contact met instellingen als GGD, GGZ, ’t IJ (maatschappelijke opvang) en Novadic-Kentron (verslavingszorg).
Provincie:
Tag(s):