woensdag, 22. augustus 2007 - 22:09

Gemeente treedt toe tot NME

Breda

Het Bredase college van burgemeester en wethouders heeft besloten om toe te treden tot de Vereniging voor lokale natuur- en milieucommunicatie. Door landelijk samen te werken kunnen natuur- en milieueducatie diensten elkaar ondersteunen bij de professionalisering van de afzonderlijke diensten en het opbouwen en delen van kennis.

Wethouder Willems van milieu: ‘Er ontstaat een samenwerking in plaats van concurrentie bij het verwerven van subsidies. Daarnaast willen we met deze samenwerking de kwaliteit van de producten voor burgers verhogen tegen een lagere prijs.’

Deze vereniging is opgericht door de gemeenten Delft, Dordrecht en Zoetermeer. Doelstelling van de vereniging is om een landelijk dekkend, kwalitatief hoogwaardig netwerk te bouwen op het vlak van NME-dienstverlening. Door intensieve samenwerking en samenhang tussen gemeenten kunnen de verschillende lokale diensten bovendien profiteren van elkaars kracht. De lokale NME-organisaties moeten meer samenwerken, omdat het momenteel ontbreekt aan (inter)bestuurlijke samenwerking, een gezamenlijke landelijke visie en meestal een goede organisatie. Ook capaciteit en professionaliteit vormen landelijk nog een knelpunt. Via deze vereniging hopen de gezamenlijke gemeenten ook meer invloed te kunnen uitoefenen op de nog door het rijk vast te stellen NME-nota over dit onderwerp.

Gezamenlijk worden de NME-diensten een veel interessantere partner voor duurzaamheidprojecten van bijvoorbeeld provincies, waterschappen, energieproducten en terreinbeheerders.

De gezamenlijke NME-diensten kunnen een uniek instrument zijn om duurzame ontwikkeling in de Nederlandse samenleving en vooral op lokaal niveau te bevorderen. De lokale NME-dienst in Breda is het Milieu Educatief Centrum (MEC).
Provincie:
Tag(s):