maandag, 9. juli 2007 - 13:22

Gemeente voorkomt illegale streetrave

Breda

Zaterdagmiddag is door snel optreden van de politie en de gemeente Breda een illegale streetrave in de kiem gesmoord. Vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid besloot Burgemeester Van der Velden geen toestemming te verlenen voor deze optocht vanuit de kraakbeweging. Pogingen van de initiatiefnemers om de straatparade toch door te laten gaan, zijn door de inzet van de politie voorkomen. In de loop van zaterdagmiddag zijn in totaal 14 aanhoudingen verricht en tientallen personen is gevorderd de stad te verlaten.

Burgemeester Van der Velden: “Het waarborgen van de veiligheid op een drukke zaterdag met veel publiek in de stad heeft mij doen besluiten toestemming voor de optocht te weigeren en verstoring van de openbare orde in geen geval te tolereren.� Redenen voor de weigering van de vergunning zijn de slechte ervaringen in andere steden en het gegeven dat de initiatiefnemers in een gesprek met de gemeente hebben aangegeven dat het daadwerkelijk om een streetrave ging in plaats van de aangekondigde optocht. Dat was voor de lokale driehoek – gemeente, politie en justitie – reden om preventief de benodigde voorbereidingen te treffen.

Een streetrave is bekend van de Nederlandse kraakbeweging als een muzikale dance-optocht met gemotoriseerde voertuigen en muziek- en geluidsinstallaties. Dergelijke optochten hebben in andere steden geleid tot taferelen met drankmisbruik, vandalisme, ernstige verkeershinder en langdurige overlast; vaak gevolgd door een afterparty.
Provincie:
Tag(s):