woensdag, 28. november 2007 - 9:10

Gemeente Westland gaat risicojeugd beter volgen

Westland

De gemeente Westland gaat deelnemen aan een zorgsysteem waarmee tijdig en adequaat gereageerd kan worden op signalen dat jongeren tussen 0-23 in de problemen dreigen te raken. Het risicosignaleringssysteem Sisa is bedoeld om risicokinderen in een vroegtijdig stadium te registreren en problemen met het opgroeien te signaleren.

Dat gebeurt met behulp van een eenvoudige internettoepassing. Alle deelnemende instellingen maken gebruik van dezelfde toepassing. Zo wordt voor alle organisaties inzichtelijk welke andere instantie met de jongere of het gezin bezig is.

Deze risicosignalering maakt korte metten met het langs elkaar heen werken van alle verschillende disciplines die bij jeugdzorg betrokken zijn. De meeste grote gemeenten in de omgeving van Westland werken inmiddels met dit systeem of gaan ermee werken. Dat biedt voordelen omdat een deel van de Westlandse jongeren buiten de gemeentegrenzen op school gaat of op een andere manier contact hebben met instellingen buiten Westland.
Provincie:
Tag(s):